ЗДО "Вишенька" (ясла-садок) Жовтанецької сільської ради
 
.

Мережа груп

  

 

 
Ранній вік 
(другий і третій роки життя)
    Швидкими темпами зростає активність дитини, її практична вправність. Зростає прагнення до самостійності, виникають власні бажання в наміри. Дитина набуває мовленнєвих умінь, інтенсивно розвивається розуміння нею мовлення інших людей, слово дорослого стає дійовим засобом впливу на дитячц поведінку. Засвоюються елементарні правила поведінки в різних життєвих ситуаціях. Виникають найпростіші взаємини з однолітками. Інтенсивно розвиваються почуття: прихильність, співчуття, симпатія, задоволення успіхом.

   Дошкільне дитинство - період, який включає молодший дошкільний (3-5 років) та старший дошкільний (5-6/7років) віки. Він відіграє важливу роль у загальному розвитку дитини, в становленні її особистості, набутті з допомогою дорослого власного життєвого досвіду. В дошкільному віцірозширюється коло спілкування дитини, розвивається сюжетно-рольова гра, урізноманітнюються та ускладнюються за змістом і формою види діяльності, інтелектуалізується практична активність, вдосконалюється вміння діяти самостійно, змінюється характор взаємодії дитини з дорослим, формується дитяче співтовариство з притаманною йому субкультурою.    
    Пртягом дошкільного дитинства відбувається фактичне становлення особистості, вдосконалюється мовлення дитини, збагачуються навички спілкування, зростають фізичні можливості, розширюється життєвий простір.

   Молодший та старший дошкільний віки багато у чому близькі, схожі, але водночас мають свою специфіку.

 

      

Молодший дошкільний вік.
(3 - 5 років)

    У цьому періоді інтенсивно розвивається сюжетно-рольова гра. Спільні з однолітками ігри починають домінувати над індивідуальними, дії дітей стають узгодженішими, а тривалість ігор - довшою. 
   Дитина не лише знає властивості багатьох предметів, а й засвоює деякі сенсорні еталони форми, величини, кольору. Зростає допитливість дитини. Значно активізується словник, виникають елементарні судження з приводу навколишнього.
    В образотворчій діяльності дитина дедалі частіше вдається до обдуманого зображення предметів. Зростає сприйнятливість до художніх творів. Дитина краще розрізняє ритм, риму, тембр, висоту звучання та мелодійність творів.

    Удосконалюється почуттєва сфера дитини, збагачуються та ускладнюються її моральні, естетичні співпереживання, яскравішими й виразнішими стають почуття емпатії, співчуття.

 
Старший дошкільний вік
( 5-7 років)

Різноманітнішими та багатшими стають зміст і форми дитячої діяльності. Сюжетно-рольова гра вступає у пору свого розквіту: ускладнюються сюжети, виникають ігри-фантазії, режисерські ігри.
    Упродовж 6-7 років життя розвиваються різноманітні продуктивні види діяльності - малювання, ліплення, аплікація, моделювання.
   У цей віковий період удосконалюється трудова діяльність. Саме вцей час закладаються передумови майбутньої виробничої праці:складаються уявлення про працю та професії дорослих, формуються окремі трудові уміння й навички, формуються особистісні якості - працелюбність, наполегливість, старанність..
    Дитина починає навчатися, граючи, ставиться до навчання як до своєрідної рольової гри з правилами. Дошкільник непомітно для себе оволодіває елементарними учбовими діями, в нього виникає бажання та вміння вчитися. Особливе місце в розвитку посідає становлення чуттєвої сфери - емоцій та почуттів. Більш зрілими стають форми моральних, естетичних та пізнавальних почуттів - співчуття, чуйність, почуття обов'язку, взаємодопомоги, самолюбності, допитливості.

 

 

 

 

 

 

 

 

Сьогодні наш дошкільний навчальний заклад - це ясла-садок комбінованого типу:

для дітей загального розвитку та дітей з вадами мови.

Функціонує 5 груп:

ГРУПА № 1 "Веселка" – ясельна група ;

ГРУПА №2  «Бджілка» – "молодший дошкільний вік;

група №3 "Зайченята"-молодший дошкільний вік;   

ГРУПА № 4 «Дзвіночок» – середній дошкільний вік

ГРУПА № 5 "Ромашка" – старший дошкільний вік(логопедична група) ;

ГРУПА № 6 «Сонечко » – старший дошкільний вік (логопедична група).

 

 

   молодша ГРУПА  «БДЖІЛКА»

 

 

       середня ГРУПА «ДЗВІНОЧОК»

 

 

 Старша ГРУПА  «РОМАШКА»

 

 

СТАРША ГРУПА « СОНЕЧКО»

 

 

 

 

 

             молодша група "Зайченята"

 

 

       ясельна група "Веселка"