ЗДО "Вишенька" (ясла-садок) Жовтанецької сільської ради
 
.

Навчальний процес

 ДНЗ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про освіту", Законом України "Про дошкільну освіту", Законом "Про мови", Конвенцією ООН про права дитини, Положенням про дошкільний навчальний заклад України, іншими нормативними актами та власним статутом.

           Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1-го вересня і закінчується 31-го травня наступного року.

           З 1-го червня до 31-го серпня ( оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

           Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

           План роботи схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується директором  ДНЗ і погоджується з відділом освіти Жовтанецької сільської  ради Львівської області

         План роботи на оздоровчий період погоджується з територіальною санітарно-епідеміологічною службою.

         У дошкільному закладі визначена українська мова навчання і виховання.

         Освітньо – виховний процес здійснюється за програмою розвитку дітей « Українське дошкілля» та Базовим компонента дошкільної освіти (нова редакція).  

          Пріоритетний напрямок роботи – гуманітарний.

     

        Навчальний процес в ДНЗ "Вишенька"

  відповідає основним концептуальним положенням 

  Базового компонента дошкільної освіти. Реалізація

  Базового компонента дошкільної освіти забезпечується

  освітніми програмами:

         -" Впевнений старт", програма розвитку дітей

старшого дошкільного віку. (авт. Андрієтті О.О. Голубович О.П.)

         -" Українське дошкілля ", програма розвитку дитини

дошкільного віку ( авт. Білан О.І.  Возна Л. М.  Максименко О.Л.)

         Діяльність нашого закладу направлена на реалізацію

  основних завдань дошкільної освіти:

     *    збереження та зміцнення фізичного та психічного

здоров'я дітей;

     *      формування особистості дитини, розвиток

творчих здібностей та нахилів, набуття нею соціального

досвіду та готовності продовжувати освіту.

         

               Головний принцип роботи:

"Спочатку любити - потім учити"

Наш девіз:

"Увага і турбота кожній дитині"

Наше кредо:

"Вчити і виховувати, вести, але не тягнути за собою.

Спонукати, але не змушувати.

Вказувати шлях, але дозволяти дитині йти самій"