ЗДО "Вишенька" (ясла-садок) Жовтанецької сільської ради
 
.

Адміністрація

 

Директор ЗДО"Вишенька"

 

Вихопень О.М.

    

 

   Стаж роботи:   
30 років 4 міс.

 

       Освіта:     
  повна вища

 

графік прийому громадян:

четвер 15.00-18.00

 

 

                                                                НАЙДОСВІДЧЕНІШИЙ ПЕДАГОГ   

                                                                НІКОЛИ НЕ ПОВИНЕН ЗУПИНЯТИСЯ

                                                                НА ДОСЯГНУТОМУ, БО ЯКЩО НЕМАЄ

                                                                РУХУ ВПЕРЕД, ТО НЕМИНУЧЕ

                                                                ПОЧИНАЄТЬСЯ ВІДСТАВАННЯ.

                                                                                          В.О.Сухомлинський 

 

Здійснює загальне керівництво ДНЗ.

У    своїй діяльності керується:

 

·         Законом України Про  освіту від 05.09.2017 № 2145 VIII діючий з 27.09.3017;

·       Законом України Про охорону дитинства

·       Законом України Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення

·       Статутом дошкільного закладу та іншими законодавчими актами.

Директор займається комплектуванням груп дітьми у відповідності з їх віком, станом їх здоров'я, індивідуальними особливостями та запитами батьків, підбирає кадри, керує педагогами, і обслуговуючим персоналом.

Батьки можуть звертатися до директора ДНЗ за консультаціями і вносити власні пропозиції щодо покращення роботи з дітьми. 

 

 

 

  “Ми будемо працювати для майбутніх поколінь, щоб виховати наших дітей гідними українцями”

 

 

 

Директор здійснює:

- Організацію освітньо - виховного процесу ДНЗ;

- Забезпечення адміністративно - господарської роботи в ДНЗ;

- Дотримання норм і правил охорони праці, протипожежної безпеки, санітарно - гігієнічних норм;

- Організацію харчування дітей;

- Забезпечення працівників методичними посібниками для роботи та систематичного підвищення кваліфікації працівників;

-  Забезпечення санітарного утримання приміщень і ділянки ДНЗ повітряного режиму;

-  Реалізацію державної політики в галузі освіти;

 -Загальне керівництво всіма напрямками діяльності ДНЗ у відповідності з його статутом і законодавства України;

 

- Розробку і впровадження програм розвитку ДНЗ, навчальних планів, курсів, дисциплін, а також Статуту, Колективного договору, правил внутрішнього трудового розпорядку і інших навчально-методичних документів;-  

-  Визначення структури управління ДНЗ і штатний розпис в межах своєї компетенції;

-  Вирішує навчально-виховні, методичні, адміністративні, фінансові, господарські та інші питання, що виникають в процесі діяльності ДНЗ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вихователь-методист ДНЗ"Вишенька" (ясла-садок) Жовтанецької сільської ради